Tin tức sự kiện -> Công nghệ và môi trường Tin tức sự kiện -> Công nghệ và môi trường

Back
Nhiệm vụ khoa học về bảo vệ môi trường
Ngày 13/3/3018, Công an tỉnh Sóc Trăng thành lập Hội đồng khoa học, xét chọn nhiệm vụ khoa học “Giải pháp phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” do Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng là đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Thạc sĩ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ của Công an tỉnh, chủ trì Hội đồng xét chọn.

     Đất nước ta đang trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, đó là nhu cầu tất yếu không chỉ nước ta mà tất cả các quốc gia trên thế giới, nhất là các nước châu Á. Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa càng nhanh gây ra những biến đổi tiêu cực về thành phần và tính chất của môi trường, tác động đáng kể đối với hệ sinh thái. Từ năm 1990 đến nay, ngành công nghiệp của Việt Nam đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp ngày càng tăng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo hài hòa giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường, Đảng ta xác định rõ phát triển công nghiệp phải gắn liền với bảo vệ môi trường, đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu và cấp bách. Trên cơ sở đó, hệ thống pháp luật không ngừng được sửa đổi, bổ sung và ban hành, tạo cơ chế thuận lợi cho các cơ quan, ban ngành chức năng trong phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về ô nhiễm môi trường. Hiện nay, hệ thống quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy chuẩn kỹ thuật được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về bảo vệ môi trường; tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không ngừng được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương; năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có bước phát triển; huy động tối đa nguồn lực tài chính, khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế cũng như sự tham gia của các tổ chức, cộng đồng cho công tác bảo vệ môi trường. Đây là cơ sở, là hành lang pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. 
    Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước đang đi vào giai đoạn phát triển theo hướng công nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chỉ đặt ra mục tiêu là tăng lợi nhuận, tăng sản xuất để có đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, ít quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Để có được nhiều sản phẩm, chất lượng cao nhưng giá thành thấp, chủ doanh nghiệp sẽ bỏ qua vấn đề bảo vệ môi trường. Nhiều chủ doanh nghiệp tìm mọi cách để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, cố ý không thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường. Mặt khác, không loại trừ cơ quan chức năng không làm hết trách nhiệm, bao che hoặc có dấu hiệu tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước. Đây là những hạn chế, bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. 
     Nhìn chung, kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. Hiện nay, tỉnh có 01 Khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút được 38 doanh nghiệp với 49 dự án, có nhà máy xử lý nước thải công suất thiết kế 10.000 m3/ngày đêm nhưng lượng nước thải phát sinh của Khu công nghiệp An Nghiệp vẫn chưa được xử lý triệt để xả ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Số lượng các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tăng theo từng năm, với nhiều ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động khác nhau nhưng đều có tác động đến môi trường. 
     Từ những nguy cơ tiềm ẩn tác động ảnh hưởng tiêu cực đối với nhiều mặt của đời sống xã hội; thực tiễn công tác phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì, phân công nhiệm vụ cho CBCS nghiên cứu, đề xuất  nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Giải pháp phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tại tỉnh Sóc Trăng”; dự kiến thực hiện từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019. Nhiệm vụ hoàn thành là tài liệu để các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu, phục vụ công tác phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, có thể sử dụng làm tài liệu cho các nhà nghiên cứu, các cá nhân, học viên các trường trong Công an nhân dân, CBCS trong Công an tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp chế biến thủy sản và các loại hình doanh nghiệp sản xuất khác.
     Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để bổ sung, hoàn thiện đề cương nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng kết luận và đánh giá, đề cương nhiệm vụ cơ bản phù hợp, đảm bảo tính khoa học, tính khả thi; tuy nhiên, cần nghiên cứu, điều chỉnh một số nội dung chưa phù hợp, đồng thời thống nhất đề xuất Viện Chiến lược và khoa học Công an – Bộ Công an phê duyệt để đơn vị chủ trì và chủ nhiệm triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, mục tiêu đặt ra, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trước mắt và lâu dài./.

Thanh Phong-PA81

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này