Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Đăng ký, quản lý con dấu Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Đăng ký, quản lý con dấu

Atrás
Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai

Bộ Công An

Mã thủ tục

BCA-153693

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại TTHC

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực

Đăng ký, quản lý con dấu

Trình tự

thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu đổi lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu do giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị hỏng, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu do giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị mất nộp hồ sơ tại cơ quan Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: số 19 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ, đồng thời kiểm tra nội dung mẫu con dấu hiện đang sử dụng.

+ Trường hợp mẫu con dấu chưa bị biến dạng, còn rõ nét, đúng theo mẫu và hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và con dấu đồng thời thực hiện ngay các bước theo quy định và hoàn thành thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.  Sau đó trả lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để sử dụng.

+ Trường hợp mẫu con dấu đã bị biến dạng, mòn, không đúng theo mẫu quy định thì hướng dẫn cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng

Thành phần hồ sơ

STT

Loại giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 Người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Văn bản đề nghị đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

 Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã được cấp trước đó (trong trường hợp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu).

 

Không

01

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

Số bộ hồ sơ

01 (một) bộ.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sau đây đăng ký đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu:

- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của bộ, ngành trung ương tại địa phương;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; đơn vị trực thuộc các cơ quan này;

- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; đơn vị trực thuộc các cơ quan này;

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an xã, phường, thị trấn; đơn vị trực thuộc các cơ quan này;

- Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, đơn vị trực thuộc các cơ quan này;

- Cơ quan An ninh điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh; cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện; đơn vị trực thuộc các cơ quan này;

- Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở;

- Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

- Cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị trực thuộc các cơ quan, tổ chức này;

- Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động, tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức này;

- Tổ chức kinh tế do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động và các tổ chức trực thuộc;

- Tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương cấp giấy phép hoạt động;

- Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, Ủy ban bầu cử ở cấp xã, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, Tổ bầu cử;

- Tổ chức khác do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động;

- Một số trường hợp theo ủy quyền của cơ quan đăng ký mẫu con dấu quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP.

Cơ quan thực hiện

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

+ Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước.

+ Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

+ Quyết định số 1918/QĐ-CAT ngày 28/6/2019 của Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng về rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trong Công an tỉnh Sóc Trăng.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi nộp hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu phải xuất trình con dấu đã được đăng ký trước đó để cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu kiểm tra, đăng ký theo quy định.

- Chỉ thực hiện thủ tục trong trường hợp mẫu con dấu chưa bị biến dạng, còn rõ nét, đúng theo mẫu quy định.

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin

 

 

 

 

 

 


Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này