Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Văn bản chỉ đạo điều hành Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Văn bản chỉ đạo điều hành

Vissza
Công văn số 1391/VP-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc về việc chấp thuận tạm ngừng cấp giấy chứng minh nhân dân
Các tin liên quan Ngày đăng
Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện cải cách hành chính năm 2020 26/02/2020
Kế hoạch số 31/KH-CAT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Công an tỉnh Sóc Trăng Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 26/02/2020
Kế hoạch số 08/KH-CAT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Công an tỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 26/02/2020
Kế hoạch số 13/KH-CAT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 02/01/2020
Kế hoạch số 187/KH-CAT ngày 30/8/2019 của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2020, định hướng đến 2030 05/09/2019
Công văn số 634/CAT-PV01 ngày 03/9/2019 của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng 05/09/2019
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 của Công an tỉnh 24/12/2018
Công văn 487 ngày 7/3/2018 của Bộ Công an 26/12/2018
Công văn 238 ngày 2/4/2018 của Công an tỉnh 26/12/2018
Công văn 344 ngày 29/5/2018 của Công an tỉnh 26/12/2018
Công văn 515 ngày 25/6/2018 của Công an tỉnh 26/12/2018
Công văn 569 ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng 26/12/2018
Công văn 599 ngày 3/8/2018 của Công an tỉnh 26/12/2018
Công văn 1491 ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng 26/12/2018
Kế hoạch 36 ngày 22/2/2018 của Công an tỉnh 26/12/2018
Kế hoạch 56 ngày 15/3/2018 của Công an tỉnh 26/12/2018
Kế hoạch 145 ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng 26/12/2018
Kế hoạch 157 ngày 4/8/2018 của Công an tinh 27/12/2018
Kế hoạch 162 ngày 28/8/2017 của Công an tinh 27/12/2018
Kế hoạch 193 ngày 19/9/2018 của Công an tỉnh 27/12/2018
Trang 1/2
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này