Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Văn bản chỉ đạo điều hành Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Văn bản chỉ đạo điều hành

Vissza
Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng
Các tin liên quan Ngày đăng
Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Công an tỉnh Sóc Trăng 21/05/2020
Thông báo số 30/TB-CAT ngày 30 tháng 4 năm 2020 về việc chuyển 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng. 19/05/2020
Công văn số 1359/VP-NC ngày 31 tháng 3 năm 2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận tạm ngừng giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực xuất nhập cảnh; đăng ký quản lý phương tiện; phòng cháy, chữa cháy 03/04/2020
Công văn số 1391/VP-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc về việc chấp thuận tạm ngừng cấp giấy chứng minh nhân dân 03/04/2020
Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện cải cách hành chính năm 2020 26/02/2020
Kế hoạch số 31/KH-CAT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Công an tỉnh Sóc Trăng Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 26/02/2020
Kế hoạch số 08/KH-CAT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Công an tỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 26/02/2020
Kế hoạch số 13/KH-CAT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 02/01/2020
Kế hoạch số 187/KH-CAT ngày 30/8/2019 của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2020, định hướng đến 2030 05/09/2019
Công văn số 634/CAT-PV01 ngày 03/9/2019 của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng 05/09/2019
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 của Công an tỉnh 24/12/2018
Công văn 487 ngày 7/3/2018 của Bộ Công an 26/12/2018
Công văn 238 ngày 2/4/2018 của Công an tỉnh 26/12/2018
Công văn 344 ngày 29/5/2018 của Công an tỉnh 26/12/2018
Công văn 515 ngày 25/6/2018 của Công an tỉnh 26/12/2018
Công văn 569 ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng 26/12/2018
Công văn 599 ngày 3/8/2018 của Công an tỉnh 26/12/2018
Công văn 1491 ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng 26/12/2018
Kế hoạch 36 ngày 22/2/2018 của Công an tỉnh 26/12/2018
Kế hoạch 56 ngày 15/3/2018 của Công an tỉnh 26/12/2018
Trang 1/3
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này